Årsmøte i Laksevåg Turn- og Idrettslag

Årsmøtet i LTI.

Vi innkaller alle medlemmer til årsmøte i Laksevåg Turn- og Idrettslag

onsdag 20. februar 2019 kl 1900

i Klubbhuset på Nygårdsmyren.
Dagsorden i henhold til lagets lover.

Forslag som som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen 6. februar.
Fullstendig saksliste og andre dokumenter med eventuelle forslag til årsmøtet, er tilgjengelig fra 13. februar ved henvendelse til:
helge.setre@laksevag.no eller på telefon 95053383.

Ingen kommentarer ennå.

Legg igjen en kommentar