Fotballstyret 2019

NAVN

Roald Hesvik            leder  mobil 98211897       rhesvik@online.no

Kjetil Johannessen   nestleder   mobil 99404906   kj@7print.no

Egil Blomberg medlem mobil 92691929

Frode Stubseid          medlem     mobil 95908330  frode.stubseid@gmail.com

Tommy Temre          medlem      mobil 47910707   tomstra80@gmail.com

Pål Krantz                   varamedlem mobil 90052220  paalk@bjas.no