Medlemsinformasjon

Terminliste

Vi vil til en hver tid informere om stevner (på treninger og nettside) som vi mener er aktuelle for den enkelte utøver, men det er også mulig å reise på stevner på eget initativ hvis man ønsker dette. Hovedterminlisten kan du finne her: Terminliste

Laksevågklær og konkurransedrakter

Hvis du har lyst på Laksevåg klær – og konkurransedrakter kan du ta kontakt med Jorunn Pedersen på mail (jorunncp@gmail.com )eller dukke opp på Nygårdsmyren på en trening. Hvis du dukker opp på trening bør du ha med litt kontanter, slik at du kan betale og ta med deg klærne med det samme.

Kontingent

Kontingenten er 550  kr i halvåret. denne innbetales til konto nr  95210557742

 

Medlemsregistrering :

Det er veldig viktig at vi har all info om våre medlemmer. Er dere usikker på om vi har mottatt registreringsskjema ta kontakt. Vi trenger navn, fødselsdato, adresse, telefon, mail, foresatte