Historikk

Før sammenslutningen av alle idrettslag i Laksevåg, var det mange lag innen forskjellige idretter. Laget fikk Norges Idrettsforbunds tillatelse til å nytte det eldste lag stiftelsesdag, nemlig Laksevaag Turnforenings, 28. september 1900.

Foreningens stifter var Halfdan Espelid som også var første formann.

8. november 1945 ble Laksevåg Turn- og Idrettslag etablert som en sammenslutning av Laksevåg Arbeideridrettslag og A.I.L. Amatør, begge tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund og Laksevåg Turnforening, Laksevåg Idrettslag, Laksevåg Svømmeklubb og Sportsklubben Ulabrand. Den idrettslige aktiviteten har vært preget av turn, friidrett og fotball. Ved sammenslutningen var det imidlertid også håndballgruppe, orienteringsgruppe, svømmegruppe og skigruppe. LTI hadde til oppgave å ta hånd om all idrett på Laksevåg. Det var likevel ikke enstemmig oppslutning om det sammensluttede idrettslag. Det ble stiftet en ny klubb med navnet «Grane». Dette var et idrettslag som hadde drevet illegal idrett under krigen, og ble oppløst like etter krigen. Damsgård Ballklubb var et aktivt lag som drev idrett, særlig fotball, i området fra bygrensen til Fyllingsveien. Etter noen år ble dette laget oppløst. Lyngbø Sportsklubb ble stiftet i 1932 og var ikke med i idrettssamlingen i 1945.

I 1947 ble LTI eier av Turnhallen på Melkeplassen. Med Turnhallen fulgte alt en forening kunne ønske seg av muligheter for aktiviteter. Først og fremst treningsplaner og treningsvirksomhet.Resultatene og fremgangen som idretten på Laksevåg har oppnådd, kan i høy grad tilskrives Turnhallen på Melkeplassen. I august 1964 ble spørsmålet om en idrettshall første gang offisielt drøftet. Laksevåg herredsstyre vedtok den 4. februr 1965 å bygge idrettshall på Laksevåg. Idrettslaget fikk god innflytelse og medvirkning i plan og byggekomiteen. I 1967/68 ble Turnhallen på Melkeplassen solgt, og LTI’s aktiviteter ble overført til Laksevåg Idrettshall Nygård.

I april 2005 ble vårt nye klubbhus på Nygårdsmyren åpnet. Dette vil være et samlingsted for hele laget . I tillegg er Hovedstyret nå igang med planer om en aktivitetshall på Nygård i tilknytning til Laksevåg Idrettshall.
Aktivitetshallen vil foruten å dekke LTI sine behov, også være et samarbeidsprosjekt med øvrige lag på Laksevåg.

Vi viser forøvring til Jubileumsboken som kan kjøpes hos Else Britt Sætre, se hovedlagets styre.