Turn

Velkommen til oss i Laksevåg Turn- og Idrettslag, Turngruppen.

Turngruppen har i underkant av 700 medlemmer. Innen Hordaland Gymnastikk- og Turnkrets er vi den tredje største turngruppen.

Det meste av treningen foregår i Laksevåg Idrettshall mandager og torsdager (kl 16.00-22.00). I tillegg har noen av våre konkurransepartier trening om tirsdagene. Vi har også treningen i Turnkassen (vis à vis Bergenshallen). Her trener apparatturn jenter og gutter og troppsgymnastikk.

Vi legger vekt på å ha gode instruktører. Disse gjennomfører kurs for å videreutvikle seg. Instruktørene våre blir også benyttet som kurslærere ved kurs for andre lag i både Turnkretsen i Hordaland og andre kretser i landet. De mest erfarne instruktørene får også oppdrag med å lage oppvisningsprogram for turnstevner på krets- og landsplan.

Vi legger videre stor vekt på det sosiale. Blant annet har vi vår egen lille kafeteria ”Turn Inn” som vi driver i Laksevåg Idrettshall på treningskveldene mandager og torsdager. Her kan foreldrene til de yngste barna nyte sin kaffe og vaffel i ro og fred mens ungene er inne og trener. Dette fører videre til at foreldrene knytter sosiale kontakter med hverandre. Her kan også de voksne medlemmene sette seg ned og ta en prat før eller etter treningen.

Selv om vi er et ”gammelt” idrettslag er vi en ung og aktiv Turngruppe. LTI kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere og foreldre (foresatte).