Info om partiene

Vi har aktiviteter innen:

Gymlek 3 år, 4 år og 5 år
Idrettens Grunnstige 6-7 år og 8-9 år, her har vi delt gutter og jenter i egne partier
SALTO for jenter og gutter 10-15 år

GymX – God trening for damer og herrer
Herre trim
Stevneprogrampartier for damer og herrer og mix-parti

Konkurransepartier innen:
Apparatturn jenter og gutter
Troppsgymnastikk