Medlemsinformasjon

Terminliste

Vi vil til en hver tid informere om stevner (på treninger og nettside) som vi mener er aktuelle for den enkelte utøver, men det er også mulig å reise på stevner på eget initiativ hvis man ønsker dette.

Laksevågklær og konkurransedrakter

Alle skal konkurrere i klubbklær. For de yngste holder det med grønn T-skjorte. Mangler du ta kontakt med en i styret. Viktig med en synlig klubb – det skaper samhold !

Fra 13 år og eldre skal en ha konkurransedrakt. Vi har noen av tidligere modell igjen til salgs. Nye kjøpes i vår webshop som er åpen et par ganger i året. Er det behov for drakter ta kontakt med Ragnfrid eller Mette B.

Kontingent

Kontingenten er 600  kr i halvåret/1200 i året. Alle oppfordres til å betale for hele året ved første innbetaling ( istedenfor å dele det opp). Innbetales til konto nr  95210557742

Utøvere fra 13 år ( det året de fyller 13) og eldre må kjøpe lisens. denne kjøpes på friidrett.no – lisens. Dette er pålagt  fra forbundet, og det er ikke lov å starte i stevner før denne er betalt. Lisensen har en meget god forsikring. har dere spørsmål ta kontakt med Ragnfrid

 

Medlemsregistrering :

Det er veldig viktig at vi har all info om våre medlemmer. Er dere usikker på om vi har mottatt registreringsskjema ta kontakt. Lars har skjema til utfylling. Vi trenger navn, fødselsdato, adresse, telefon, mail, foresatte

 

Dugnad:

Vi er avhengig av inntekter for å kunne drive klubben. For å få inntekter er vi avhengig av dugnader.

Viktige dugnader i 2019:

5.mai – Laksevåglekene

22.mai – Trond Mohn games –

1.juni – sykkelløpet Bergen – Voss – starten v/Grieghallen

15. juni – Laksevågløpet

8.september – Lyderhorn opp