Styret

Styret 2016

Funksjon Navn Tlf Email
Leder Ragnfrid M.N.LLano             93 02 95 78 ragnfridllano@gmail.com
Nestleder Mette Bøthun             92 29 32 79 mette.bothun@bt.no
Styremedlem Einar Skjerping             98 47 79 46 einar.skjerping@bkkfiber.no
Kasserer Mette Sundal      45 00 24 38 mette@ko.no
Sportslig Leder Harald Heier             48 11 82 33 hahei@equinor.com
Sekretær Tine B. Sivertsen             98054029 tine.sivertsen@uib.no
Styremedlem Katrine Nilsen            41428886 katrinenil@gmail.com
Varamedlem Lars Rogne             91 70 01 17 lars.rogne@broadpark.no