Gubbelaget

GUBBELAGET i Laksevåg Turn og Idrettlag ble stiftet 19.februar 1947 og feirer således sitt 70-års jubileum i 2017.

Lagets formål er å være ryggraden i Laksevåg Turn og Idrettslag og består av tidligere aktive idrettsutøvere.  Medlemmene besitter stor kompetanse og erfaring innenfor både fotball, friidrett og turn og følger nøye med på nåtidens aktiviteter innenfor alle gruppene.

Gubbemøtene holdes hver 3. tirsdag i måneden.  Møtene består ofte av innlegg fra innleide foredragsholdere med tema innenfor alle mulige interessefelt.  Det legges stor vekt på det sosiale aspekt og månedsmøtene samler derfor en stor gjeng med Gubber på hvert eneste møte. De arrangerer også julebord og blåturer hvor ektefellene får delta.

Ved store arrangementer,  arrangert av de idrettsaktive gruppene i laget,  støtter Gubbene opp med både dugnader som f.eks. vakter,  samt med økonomiske bidrag til premier.

Dersom du ønsker å søke om medlemskap,  ta gjerne kontakt med en i styret.

Gubbelagets styre:

Formann:                Odd Johannessen                                Telf.nr. 46479462

N.Formann:            Odd Skiftesvik                                              45203692      

Sekretær:                 John Kristian Skage                                                      41925997

Kasserer:                  Torstein Østerfeldt                                          93239859

Styremedlem:         Knut Vare Johnsen                                                   90559780

Styremedlem:         Arild Hjortland jr                                               90620728