Utleiepriser for Klubbhuset

Fredag (kveld), lørdag og søndag:

Medlemmer:                                                             kr 3.000,-
Ikke medlemmer:                                                    kr 4.000,-

Hverdager:

Kveldsarrangementer (mandag til torsdag):     kr 1.500,- (medlemmer)
                                                                                    kr 2.000,- (ikke medlemmer)
Dagarrangementer (mandag til fredag):            kr 1.500,- (medlemmer)
                                                                                    kr 2.000,- (ikke medlemmer)

Utleiepris inkluderer vask av gulv og toaletter.

Dersom klubbhuset er ledig kvelden før eget arrangement vil det være mulig å komme inn for å dekke bord etc. Dette må avklares i hvert enkelt tilfelle.

Avbestilling av helgearrangementer (fredag, lørdag og søndag):
          Ved avbestilling 1 måned før arrangmentet kreves halv leie.
          Ved avbestilling 2 uke før arrangementet  kreves full leie.