Kontingenter

MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFTER

Medlemskontingenten* pr. semester er:

Barn trening en gang pr. uke (3-7 år) kr 600,-  
Barn/ungdom trening to ganger pr. uke (8-16 år) kr 700,-  
Voksne kr 900,-  
Troppsturn voksne  («De over 18») kr 950,-  
Øvrige medlemmer kr 200,-   (gjelder pr år)

 

* Inkluderer forsikring gjennom avtale mellom NIF og NGTF og deres forsikringsselskaper.

I tillegg kommer kr 20,- pr semester som er et fakturagebyr fra NGTF ved bruk av Mysoft (som lagene er pålagt). Kr 5,- av dette går tilbake til Turngruppen.

Treningsavgift for konkurransepartiene:
I tillegg til kontingenten kommer en treningsavgift for konkurransepartiene (apparatturn  og troppsgymnastikk):

2-8 timer pr uke/semester  kr  1.000,-
9-13 timer pr uke/semester kr  1.500,-
14-20 timer pr uke/semester kr  2.000,-
20 timer og mer pr uke/semester kr  2.500,-

Avgift for å trene i Turnkassen:
De som trener i Turnkassen må betale ekstra for å få trene der. Dette kreves inn sammen med kontingenten og treningsavgiften. Avgiften er avhengig av hvor mange timer den enkelte gymnast trener pr. uke.

2 timer  pr. uke kr    500,
3-6 timer pr. uke kr    750,-
7-10 timer pr. uke kr 1.000,-
11-15 timer pr. uke kr 1.500,-
16 timer og mer pr uke kr 2.000,-

Tillegg for de som går på apparatturn – kr 4.000,- pr semester og for de som går på troppsgymnastikk kr 1.000,- pr semester.