Støttelaget

Støttelaget for Turngruppen i LTI 

Turngruppen i LTI har et Støttelag som består av foreldre til alle gymnaster som deltar i konkurranser innenfor apparatturn og troppsgymnastikk. Støttelagets oppgave er å få inn penger som går til den daglige driften av konkurransepartiene. Pengene som kommer inn via Støttelaget dekker en del av Turn gruppen sine utgifter til startkontingenter, utstyr og reiseutgifter ved konkurranser.

Støttelagets aktiviteter består hovedsakelig av drift av kafeteriaen i Laksevåg Idrettshall (Turn-Inn) i forbindelse med trening mandager og torsdager, og ved oppvisninger i mai og desember. Støttelaget er også ansvarlig for salg ved konkurranser enten de foregår i Laksevåg Idrettshall eller f.eks. i Turnkassen (hvor alle konkurransene i apparatturn foregår).

Foreldre til konkurransegymnaster må forvente å bli innkalt til vakt i Turn-Inn en kveld pr. halvår. Vaktlister blir sendt til alle på e-post.

Kontaktpersoner for støttelaget er:

Konkurransegren Kontaktperson Mobilnr
Troppsgymnastikk Jørgen Andersen 915 39 076
Turn jenter og gutter Kari Erichsen 924 38 118