Konkurransepartier

Vi har konkurranseaktiviteter innen følgende aktiviteter :

  • Apparatturn jenter og gutter
  • Troppsgymnastikk (trampett, tumbling og frittstående)


APPARATTURN
  er en krevende idrett. Det kreves en unik kombinasjon av styrke, fleksibilitet, utholdenhet, dristighet og artisteri. Gymnastene trener fra 2-6 dager i uken (i Turnkassen på Slettebakken) med hovedvekt på apparattrening, men styrke, bevegelighet og utholdenhet er også vesentlig.  Det kreves stor grad av treningsiver, motivasjon og innsats på hver trening og i konkurranse. Gymnastene er med på konkurranser i kretsen og på nasjonalt plan.

Apparatturn kvinner består av 4 apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående.
Apparatturn menn består av 6 apparater: Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang.


TROPPSGYMNASTIKK
består av øvelsene trampett – tumbling – frittstående. Hver tropp består av 6-12 gymnaster, det kan være jenter, gutter eller en miks av begge kjønn på en tropp.

I frittstående (på et teppe 14 x 18 meter) utfører gymnastene et program (ulike rytmiske bevegelser) til musikk.

I tumbling (en lang mattebane med sprett i, 13-15 meter lang)utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Hver serie består av 2-3 akrobatiske elementer.

I trampett (liten trampoline og tjukkas) utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Hver serie består av 2-3 akrobatiske elementer. Gymnastene bruker tilløp og sats til å utføre akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter/tjukkaser.

Gymnastene trener 2-3 dager i uken (i Laksevåghallen og i Turnkassen på Slettebakken). Gymnastene må være motivert for trening og det kreves god innsats på hver trening og i konkurranse. For å bli en god troppsturner kreves det en kombinasjon av styrke, bevegelighet, koordinasjon og utholdenhet. Gymnastene er med på konkurranser i kretsen og på nasjonalt plan, i tillegg til å delta på turnstevner om våren (Gymfest i Vest).